Aktualności

Dodane: 2020-02-04

PODRĘCZNIK Z CYKLU „JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC”

JUŻ DOSTĘPNY - DO POBRANIA
PODRĘCZNIK Z CYKLU „JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC”
DLA KLAS VII (cz. I - poziom A2) w wersji PDF
(wkrótce również nagrania dźwiękowe MP3)
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VII i VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.
Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A2 (cz. I) (klasa VII) są:
  1. Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
  2. Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
  3. Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
  4. Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
  5. Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A2 dotyczy osób, które posługując się językiem:
  • rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  • potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic.
Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji.
Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy - dostępny online wkrótce.

PORTAL PROJEKTU JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC:
http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA PODRĘCZNIKOWI DLA KLAS VII
http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/polski_7.php
http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: