Aktualności

Dodane: 2020-02-03

Program LEKTORZY 2020/2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że dnia 3 lutego br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udział w Programie LEKTORZY – nabór 2020/2021.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni.

O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają m.in. następujące wymagania:
  • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii, lub tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych
  • mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
  • mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego poświadczone odpowiednimi dokumentami
  • znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania

W ramach Programu lektorzy - stypendyści NAWA będą przygotowywali i prowadzili kursy języka polskiego jako obcego oraz zajęcia związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce – jej kulturze i historii.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie 3-28 lutego 2020 roku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: