Aktualności

Dodane: 2013-05-08

Realioznawstwo i kompetencja socjokulturowa - spotkanie sekcji: kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wrocław 24-25 maja 2013

Pod koniec maja we Wrocławiu odbędzie się spotkanie robocze sekcji: kultura w nauczaniu jpjo. Przedstawiciele sekcji podejmą dyskusję nad koncepcją zeszytu ćwiczeń, będącego pomocą dydaktyczną umożliwiającą powiększanie przez cudzoziemców kompetencji socjokulturowych i wiedzy z zakresu polskich realiów. Stroną organizacyjną spotkania zajmuje się Urszula Dobesz, wicedyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, w której gościć będą przedstawiciele Stowarzyszenia „Bristol”.
W spotkaniu uczestniczyć będą: Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski), Anna Butcher i Barbara Guziuk-Świca (UMCS), Gabriela Olchowa (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), Grzegorz Chruszczyński (UAM), Anna Burzyńska-Kamieniecka i Urszula Dobesz (Uniwersytet Wrocławski). Ponadto w pracach nad zeszytem weźmie udział m.in.: Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Jerzy Kowalewski i Grażyna Zarzycka.
Pobyt przedstawicieli Stowarzyszenia „Bristol” we Wrocławiu jest możliwy dzięki wsparciu projektu spotkania przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców we Wrocławiu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: