Aktualności

Dodane: 2019-06-26

Kolejne spotkanie konferencyjne członków Bristolu w Wiedniu

Organizatorzy: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Stowarzyszenie „Bristol”

Efektywność w nauczaniu języka polskiego jako obcego – kształcenie kompetencji językowych

Konferencja glottodydaktyczna połączona z warsztatami
14–18.06.2019 r.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: