Aktualności

Dodane: 2018-12-20

Zaproszenie do nadsyłania materiałów

Zespół redakcyjny Roczników Humanistycznych z. 10: Glottodydaktyka https://tnkul.pl/cfp-rh-fasc10-pl zaprasza do nadsyłania materiałów (artykułów, sprawozdań, recenzji) do rocznika 2019. Temat przewodni: Nauczanie języków obcych dzieci. Teksty o objętości do 20 000 znaków prosimy nadsyłać do Redakcji za pośrednictwem systemu online http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/login po zalogowaniu się jako autor. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 roku.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: