Aktualności

Dodane: 2018-08-18

Oferta pracy

Oferta pracy w Rydze dla nauczyciela języka i literatury polskiej
Oferujemy pracę dla polonisty w jednej z najpiękniejszych stolic europejskich.
Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze (Łotwa) zatrudni nauczyciela języka i literatury polskiej na rok szkolny 2018/19. Możemy zaoferować pracę w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej i średniej (w zależności od posiadanych kwalifikacji). Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska oraz uprawnienia pedagogiczne.
Jesteśmy szkołą państwową funkcjonującą w łotewskim systemie oświaty na podstawie umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury zawartej między Rządami RP i Republiki Łotewskiej. Szkoła oferuje komfortowe warunki pracy w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynku. W każdej klasie nauczyciel ma do dyspozycji komputer. W wielu klasach są tablice interaktywne. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z podręcznikami i bogatym zbiorem literatury polskiej. Do szkoły w większości uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenia. Szkoła pełni również funkcję ośrodka kultury polskiej w łotewskiej stolicy organizując wydarzenia kulturalne dla łotewskiej Polonii.
Zarobki oraz koszty utrzymania na Łotwie są zbliżone do polskich. Łotwa jest krajem UE, obywatele polscy mogą zatem bez ograniczeń podejmować tam pracę i nabywają uprawnienia emerytalne.

Prosimy o nadsyłanie listów motywacyjnych i CV na adres: ikpvs@riga.lv
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: +371 67546742

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: