Aktualności

Dodane: 2018-03-15

Trwa nabór w programie Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła Program Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019.
Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych uczelni. Program adresowany jest do lektorów, którzy spełniają określone w Regulaminie wymagania: posiadają tytuł magistra filologii polskiej lub neofilologii, mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski od 1 lutego do 31 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: