Aktualności

Dodane: 2017-09-30

Stowarzyszenie „Bristol” po raz szósty jest współorganizatorem konferencji dla nauczycieli języka polskiego w Moskwie

Danuta Gałyga

Ewa Jaskóła

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego jest współorganizatorem VI konferencji nauczycieli języka polskiego w Moskwie. Projekt został przygotowany wraz z Ambasadą RP w Federacji Rosyjskiej, Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie i Kongresem Polaków w Rosji. Do Moskwy przyjadą nauczyciele języka polskiego jako obcego lub drugiego uczący na terenie Rosji zarówno w jednostkach uniwersyteckich, jak i w szkołach społecznych. Spodziewamy się, że w konferencji i warsztatach będzie uczestniczyć ponad trzydzieści osób. Z Polski do Rosji Stowarzyszenie „Bristol” kieruje dwóch wykładowców: prof. dr hab. Ewę Jaskółę (Uniwersytet Śląski) i dr Danutę Gałygę (Uniwersytet Jagielloński). Polscy wykładowcy będą przez dwa dni prowadzić warsztaty metodyczne z nauczycielami. Program został zróżnicowany i dostosowany do potrzeb grupy docelowej. W programie również przewidziano dwie lekcje pokazowe z młodzieżą uczącą się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Moskwie. Polscy wykładowcy poprowadzą zajęcia, a następnie zanalizują je z nauczycielami. Cieszymy się, że już po raz szósty Stowarzyszenie „Bristol” może uczestniczyć w tym cyklicznym projekcie.

Zobacz także: Program konferencji

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: