Aktualności

Dodane: 2017-09-20

Polonistyka na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu obchodzi 70 lat!

  Nauczanie przedmiotów polonistycnych w ramach drugiego najstarszego uniwersytetu na ziemiach czeskich, jakim jest Uniwersytet Palackiego, rozpoczęto w roku 1947 czyli w rok po oficjalnym odnowieniu Uniwersytetu. Z ołomuniecką polonistyką związany był cały szereg ważnych osobistości szeroko rozumianej czeskiej humanistyki. W początkowej fazie polonistyka w Ołomuńcu była ośrodkiem, który zgodnie z centralnie prowadzoną polityką edukacyjną, miał przede wszystkim przygotowywać nauczycieli dla szkół z wykładowym jezykiem polskim działających na terenie Zaolzia.
  Z czasem działania polonistyki rozszerzały się, na początku przede wszystkim pod względem dyscyplin językoznawczych. Z ołomuniecką polonistyką związane były tak znane postacie jak Josef Bečka, Karel Oliva, Jiří Damborský czy Edvard Lotko. Od roku 1955 w Ołomuńcu zaczęto prowadzić też już regularnie zajęcia z historii polskiej literatury – aż do roku 1970 zajęcia te prowadziła Hana Voisine-Jechová. Lata ’50 to także moment, w którym w Ołomuńcu zaczynają się pojawiać lektorzy języka polskiego, choć oficjalnie lektorat został założony w oparciu o umowę międzynarodową dopiero w roku 1966 – pierwszą lektorką została Barbara Bartnicka.
  W chwili obecnej na ołomunieckiej polonistyce studiuje około 50 studentów, którzy mogą wybierać spośród 3 kierunków oraz dwóch kierunków studiów magisterskich, co czyni sekcję polonistyki jedną z ostatnich czeskich polonistyk posiadających klasyczne studia filologiczne w takim zakresie. Częścią pracy sekcji polonistycznej jest również gwarantowanie programu studiów doktoranckich, stworzonego przez pełniącą do niedawna obowiązki kierowniczki sekcji polonistyki, a obecnie już emerytowaną, prof. M. Sobotkovą.
  Pracami sekcji obecnie kieruje doc. I. Dobrotova, zaś działania zarówno dydaktyczne jak i naukowe dzielą się na trzy główne działy – językoznawczy (doc. Dobrotova), przekładoznawczy (dr Jeništa) i literaturoznawczy (dr Hanczakowski). Działania sekcji w wyraźny sposób wspiera finansowanie z projektów unijnych – sekcja zrealizowała łącznie do tej pory cztery projekty unijne, a obecnie realizować będzie we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim prestiżowy transgraniczny projekt flagowy. Ołomuniecka polonistyka stara się też cały czas utrzymywać nie tylko z polskimi ośrodkami polonistycznymi, ale także z polonistykiami i slawistykami europejskimi.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: