Aktualności

Dodane: 2015-12-09

Życzenia z okazji 30-lecia Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Szanowny Pan
Dr Tomasz Jeleński
Dyrektor
Międzynarodowego Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej

  Szanowny Panie Doktorze,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  z okazji 30-lecia Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego mam zaszczyt złożyć wszystkim pracownikom oraz współpracownikom Centrum najserdeczniejsze gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.
  Jesteśmy zaszczyceni, że mamy okazję świętować wraz z Państwem uroczystość trzydziestych urodzin tak ważnego ośrodka zajmującego się kształceniem polonistycznym cudzoziemców. Prowadzone przez Państwa Centrum jest jedną z głównych instytucji, które mają znaczący wpływ na promocję języka polskiego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z podziwem obserwujemy, jak Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej wspaniale i dynamicznie się rozwija, czego dowodem są publikacje oraz odbywające się w Krakowie kursy, warsztaty oraz konferencje.
  Jest mi tym milej, iż w tak wyjątkowym dniu, jakim jest 30. rocznica powstania Centrum, możemy podziękować Państwu za krzewienie polskości wśród obcokrajowców. Cieszymy się, że przedstawiciele Państwa ośrodka od kilku lat związani są ze Stowarzyszeniem „Bristol” i działają na rzecz integracji środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenie „Bristol”.
  Gratulując, pragniemy raz jeszcze życzyć Państwu sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

Dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: