Aktualności

Dodane: 2015-12-02

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w tym roku obchodzi 30. rocznicę powstania

  11 grudnia w godzinach od 10 do 15 odbędzie się w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego naukowe seminarium „Centra językowe a internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce”. Referaty wygłoszą prelegenci zaproszeni z różnych instytucji w Polsce.
Główne tematy to: centra języka polskiego a polityka językowa uczelni; problemy metodyczne nauczania języków obcych; nowe kierunki studiów w językach obcych; języki ojczyste cudzoziemców na polskich uczelniach; internacjonalizacja i promowanie uczelni polskich za granicą.
Tego samego dnia wieczorem, organizator seminarium — Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK — zaprasza uczestników, studentów, absolwentów, nauczycieli i osoby związane z MCK na spotkanie opłatkowe i występy studentów.


  Centrum zostało powołane w 1985 r. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pozawydziałowa jednostka uczelni. Powstało z inicjatywy profesora Stanisława Juchnowicza, który do 2006 r. pełnił funkcję jego dyrektora. W 2007 r. obowiązki te przejął dr inż. arch. Tomasz Jeleński.
Początkowo w Centrum przygotowywano tylko do studiów na kierunku „architektura i urbanistyka”. Z czasem program jednostki zmienił się, dostosowując do realnego zapotrzebowania rynku edukacyjnego i rynku pracy. Dziś Centrum przygotowuje do studiów na uczelniach o różnych profilach naukowych. Jego absolwenci zostają: architektami, ekonomistami, inżynierami, ale także artystami czy dziennikarzami.
Szczególną wagę przykłada się tu do poszerzania słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin wiedzy. Nie tylko kształcenie językowe stanowi priorytet Centrum. Programy kursów przygotowawczych przewidują również uczenie matematyki, fizyki, chemii, informatyki, rysunku odręcznego, języka angielskiego. Studentom przekazywana jest także niezbędna wiedza o świecie, biorą udział w wielu imprezach oraz wycieczkach organizowanych przez pracowników MCK PK. Warto tu wspomnieć choćby o "konkursie piosenki", "imprezie kulinarnej", "konkursie fotograficznym", "kursie tańca" itp.


  Miarą jubileuszu MCK PK jest wysiłek pedagogów, którzy nauczyli języka polskiego i przygotowali do studiowania na polskich uczelniach około tysiąca obcokrajowców. Na stałe z Międzynarodowym Centrum Kształcenia związanych jest ponad 20 nauczycieli akademickich, wykładowców i lektorów języka polskiego jako obcego. Zatrudnionych na etacie jest 13 osób.
W roku akademickim 2015/2016 w Centrum naukę rozpoczęło ponad 160 obcokrajowców, kandydatów na studia w języku polskim oraz prawie 90 cudzoziemców studiujących w Krakowie dzięki Programowi Erasmus. Naukę języka polskiego jako obcego na lektoratach kontynuuje w Centrum 22 studentów.
  Co ważne, Centrum, dbając o rozwój, współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i prowadzi praktyki dla ponad 50 słuchaczy studiów podyplomowych tej uczelni (z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego), a wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje studenckie przedsięwzięcia integracyjne. Prowadzi także Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.
Z danych, które Centrum gromadzi, wynika, że większość słuchaczy po odbywanym w nim tzw. roku zerowym podejmuje studia na polskich uczelniach i zdobywa dyplom. Bywa, że wracają potem w rodzinne strony, ale niektórzy pozostają w Polsce — pracują, zakładają rodziny. Dzięki kreatywności, znajomości języków obcych i świetnemu wykształceniu z reguły bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy w Polsce i w swoich krajach.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: