Aktualności

Dodane: 2015-11-13

Działalność Macierzy Polskiej w Wielkiej Brytanii

Polska Macierz Szkolna jest istniejącym w od 1953 roku w Wielkiej Brytanii stowarzyszeniem oświatowym, którego działalność skupia się na wspieraniu polskich szkół uzupełniających, tzw. sobotnich w WB.

Od początku istnienia, polskie szkoły w Wielkiej Brytanii dążyły do jednoczenia się, do łączenia swych wysiłków w dużej, silnej grupie. Dla Polskiej Macierzy ten duch wspólnotowy był elementem konstytuującym – powstała i istnieje, by być zjednoczeniem polskich szkół.

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie, Polska Macierz Szkolna prowadzi następujące działania.
  • Organizuje regularne konferencje i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i kadry zarządzającej szkołami.
  • Dla zarejestrowanych szkół udział w konferencjach i szkoleniach bezpłatny lub wiąże się z symboliczną opłatą.
Wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska od 2 lat współpracujemy z MSZ przy programie dofinansowań dla polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii. Poszukujemy informacji także o innych możliwościach dofinansowania działalności szkół.

Drugim priorytetem naszej działalności było i jest reprezentowanie interesów polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii na forum brytyjskim, polskim i międzynarodowym, o którym pisze Pani w swoim liście mówiąc, iż taka praca PMS jest w sferze Państwa marzeń.

Jesteśmy członkami Rady Oświaty Polonijnej od 2010 roku. ROP, powołana i działająca przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, reprezentuje oświatę polonijną w różnych krajach Europy i Świata. Jednym z rezultatów pracy ROP jest używana przez zdecydowaną większość polskich szkół sobotnich ‘Podstawa Programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą’. Ogromny wkład w powstanie tejże miała nasza, brytyjska grupa, stad min. podział na grupy wiekowe w ‘Podstawie’ reflektuje podział na grupy wiekowe obecny w polskich szkołach sobotnich w WB.

Zagadnienie Karty Nauczyciela, stażu pracy nauczyciela polonijnego i wliczania jego w staż pracy nauczyciela w polskim systemie, przekładanie tejże pracy za polski system stopni awansu zawodowego nauczyciela, są sprawami stale poruszanymi na kolejnych spotkaniach tej grupy doradczej.

Reprezentujemy polską edukację uzupełniającą na forum brytyjskim. Najsilniejszym przykładem jest tu sprawa egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego. Dzięki dążeniom Polskiej Macierzy Szkolnej egzaminy GCSE i A-Level z języka polskiego od lat 50-tych poprzedniego wieku można zdawać w ramach brytyjskiego systemu edukacji, W różnych okresach – w konsekwencji falowej migracji Polaków do Wielkiej Brytanii – istnienie egzaminów było kilkakrotnie zagrożone. To właśnie Polska Macierz organizowała wtedy akcje zmierzające do tego, by egzamin pozostał.

W bieżącym roku egzamin A-Level ponownie został zagrożony. Zorganizowana przez nas kampania w celu jego zachowania była jedną z największych kampanii społecznych prowadzonych przez polską społeczność w Wielkiej Brytanii kiedykolwiek. Zaangażowaliśmy do niej autorytety, media, polityków. Zebraliśmy ponad 50 000 podpisów pod petycją. Uzyskaliśmy publiczny rozgłos, dwie debaty parlamentarne, poparcie partii rządzącej i opozycyjnej, nagłośnienie w mediach brytyjskich, polonijnych i polskich. Odbyliśmy szereg spotkań. Wraz z AQA szukamy rozwiązania trudności, które komisja egzaminacyjna widzi na drodze egzaminu, spotkaliśmy się i rozpoczęliśmy wspólną pracę z Ministrem ds. szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, Nick’iem Gibb.

Współdziałamy z brytyjskimi organizacjami o podobnych jak nasze celach, aby nasze dążenia miały większą siłę: National Resource Centre for Supplementary Education, All Party Parliamentary Group for Languages, Speak to the Future i inne. Członkowie zarządu i pracownicy biura Macierzy występują z prezentacjami na temat polskiej edukacji uzupełniającej w WB na konferencjach i seminariach w różnych częściach Anglii, podczas których opracowywane są strategie działania zmierzające do szerszego rozpoznania nauczania tzw. ‘mniejszościowych języków’ i edukacji uzupełniającej w ogóle.

Prowadzimy Centrum egzaminacyjne oferujące możliwość zdawania egzaminów GCSE i A-Level (mała i duża matura) z języka polskiego.

Dostarczamy zarejestrowanym szkołom wiedzy na poniższe tematy:
  • Informacje, wskazówki wspomagające sprawne zarządzanie szkołą
  • Informacje dotyczące legalnych regulacji i zmian w tychże dla ułatwienia szkołom funkcjonowania zgodne z brytyjskim prawem
  • Informacje o możliwościach dofinansowań
  • Informacje o organizowanych przez nas wydarzeniach: konferencjach, szkoleniach, warsztatach, konkursach, festiwalach
  • Informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji oferowanych przez inne organizacje, po sprawdzeniu ich jakości
  • Informacje o darmowych materiałach dla nauczycieli
Zbieramy ponadto informacje o rozmaitych wydarzeniach kulturalnych, w których udział wspomaga nauczanie języka i kultury polskiej. Informujemy o wydarzeniach, w których udział jest darmowy lub też kiedy oferowane są zniżki w kosztach szkołom zgłoszonym za naszym pośrednictwem.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: