Aktualności

Dodane: 2015-06-17

List gratulacyjny dla prof. zw. dr. hab. Władysława T. Miodunki z okazji jubileuszu

Katowice, 15 czerwca 2015 roku


  Szanowny Pan
  Prof. zw. dr hab. Władysław T. Miodunka
  Kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego
  Uniwersytet Jagielloński


Szanowny Panie Profesorze,
Czcigodny Jubilacie,

z okazji jubileuszu w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego mam przyjemność złożyć Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w pracy naukowej i życiu osobistym.
  Jesteśmy zaszczyceni, że możemy świętować wraz z Panem Profesorem uroczystość siedemdziesiątych urodzin. W tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy podziękować Panu Profesorowi za krzewienie polskości wśród obcokrajowców, działanie na rzecz promocji Polski poza jej granicami oraz integrację środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Nieprzecenione są zasługi Pana Profesora w kształceniu kadry zajmującej się nauczaniem języka polskiego jako obcego, w wyznaczaniu nowych dróg w obszarze glottodydaktyki polonistycznej oraz konsekwentnym zabieganiu o utworzenie systemu certyfikującego znajomość języka polskiego jako obcego. Pragniemy podkreślić, że zarówno prowadzone przez Pana Profesora badania naukowe, jak i działania organizacyjne stanowią dla nas nieustającą motywację do rozwijania własnych kompetencji zawodowych.
  W imieniu członków Stowarzyszenia „Bristol” chciałabym podziękować za naukowe i dydaktyczne inspiracje, za zaangażowanie i entuzjazm, którym Pan Profesor wspierał nasze indywidualne pomysły naukowe i organizacyjne, za tworzenie stowarzyszeń i instytucji, dzięki którym poprzez wspólnie realizowane projekty nastąpiła realna integracja środowiska polonistów zajmujących się kształceniem cudzoziemców. Szczególnie dziękujemy za to, że Pan Profesor w każdym z nas podczas każdego spotkania rozbudza ciekawość poznawczą: ciekawość mechanizmów, jakie rządzą językiem, a także kulturą, a ponadto tę jakże ważną w naszej profesji ciekawość drugiego człowieka. Nieprzeceniony jest wkład Pana Profesora w formowanie się Stowarzyszenia „Bristol” i wyznaczenie, do dziś kontynuowanych, obszarów jego działalności. Dziękujemy za wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez nasze Stowarzyszenie.
  Gratulując, pragniemy raz jeszcze życzyć Panu Profesorowi kolejnych sukcesów zarówno na polu naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym, inspiracji do nowych działań oraz wiele szczęścia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol”

dr Aleksandra Achtelik
Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: