Aktualności

Dodane: 2005-03-18

II Konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol”, 18-19 marca 2005, Kraków

  W dniach 18-19 marca 2005 roku w Krakowie odbyła się druga konferencja Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego pt. Sprawności przede wszystkim. Jej organizatorami było Stowarzyszenie „Bristol” oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W centrum zainteresowania glottodydaktyków, zgodnie z tytułem konferencji, znalazły się zagadnienia związane z rozwijaniem sprawności językowych – przede wszystkim zaś czytania i mówienia.

  Konferencję otworzył, serdecznie witając wszystkich uczestników, prof. W.T. Miodunka, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestników powitała także w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Bristol” Prezes dr Anna Seretny. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż jest to już drugie spotkanie prężnie działającej Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia (pierwsze odbyło się w 2004 roku w Krapaczu, a jego plonem był tom pokonferencyjny Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego pod red. A. Seretny, W. Martyniuka i E. Lipińskiej, Universitas Kraków 2004).

  W sesji pierwszej zatytułowanej Sprawności a certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego znalazły się następujące wystąpienia:
 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, mgr Małgorzata Pasieka
  Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności, czy niewłaściwa strategia
 • Prof. dr hab. Władysław Miodunka
  Stan opanowania poszczególnych sprawności w języku polskim - refleksje po roku certyfikacji
 • Dr Iwona Janowska
  Sprawności z przykładowych testów certyfikatowych dla poziomów B1, B2 i C2 w oczach romanistki
  Sesja druga poświęcona była rozwijaniu sprawności czytania. Uczestnicy konferencji mogli w jej trakcie wysłuchać następujących referatów:
 • Dr Ewa Lipińska
  Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces aktywnego przyswajania materiału językowego
 • Dr Anna Seretny
  Koncepcja inteligencji wielorakiej H. Gardnera a nauczanie języka obcego
 • Mgr Danuta Pukas-Palimąka
  Efektywne techniki rozwijania sprawności czytania
 • Mgr Bożena Krawiec
  Wśród zakazów – krótkie komunikaty w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  Rozwijaniu sprawności mówienia poświęcone były następujące wystąpienia:
 • Dr hab. Anna Pilch
  Autoportret jako de-konstrukcja i autoprezentacja
 • Dr Anna Janusz Sitarz
  Zabawy z Mrożkiem a nauczanie komunikacyjne
 • Dr Grażyna Zarzycka
  Moc dialogu. Przebieg i efekty sesji konwersacyjnych w wielonarodowej grupie studenckiej
 • Dr Wacław Przemysław Turek
  Czy uczymy cudzoziemców tego samego języka, którym mówią na co dzień Polacy?
 • Mgr Maria-Elżbieta Sajenczuk
  Po polsku o sprawach świata. O tekstach Ryszarda Kapuścinskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Izabela Wieczorek
  Przysłowie prawdę ci powie – przysłowia na lekcji języka polskiego jako obcego
  Nie zabrakło także dyskusji na temat nowych materiałów do nauczania naszego języka. Rozmawiano o nich w sekcji Podręczniki i pomoce do nauczania języka polskiego jako obcego a nauczanie sprawności. Materiały przedstawili:
 • Dr Anna Burzyńska-Kamieniecka, mgr Urszula Dobesz, mgr Małgorzata Pasieka, prof. dr hab. Anna Dąbrowska
  Kształcenie sprawności a przekaz treści kulturowych i realizonawczych
 • Mgr Agnieszka Jasińska, mgr Malgorzta Małolepsza
  „Hurra!!!” podręcznik dla nauczyciela jako pomoc w rozwijaniu sprawności
 • Mgr Małgorzata Krzywańska, mgr Tadeusz Malinowski
  Słownik wymowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Dr Beata Markiewicz- Saab
  Fleksja polska w singular
  Drugie spotkanie Sekcji Glottodydaktycznej należy uznać za bardzo interesujące i udane. Pragniemy także poinformować, iż planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego, który powinien ukazać się na początku 2006 roku.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: