Biogramy członków

mgr Małgorzata Pasieka (członek komisji rewizyjnej)

Ukończyła germanistykę ze specjalnością niderlandystyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej UWr. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, kierownikiem grupy zajmującej się zadaniami związanymi z testowaniem poprawności gramatycznej. Prowadzi lektoraty dla studentów obcokrajowców ze wszystkich wydziałów UWr oraz wykłady na Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Przez wiele lat współpracowała z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Jugendwerk), czego wynikiem były prace nad tandemową metodą nauczania języka. Od lat współpracuje z uniwersytetami w Berlinie i Lipsku, prowadząc tam kursy językowe. Jej zainteresowania skupiają się na problematyce błędów językowych popełnianych przez cudzoziemców uczących się języka polskiego.
Jest autorką bądź współautorką podręczników: Język polski dla cudzoziemców : ćwiczenia dla początkujących (2001); Tandem językowy : teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemieckim (2003) (z: Grzegorzem Krajewskim i Susanne Klingborn); Z Wrocławiem w tle : zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców: poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław (2005, 2008) (z Anną Dabrowską, Anna Burzyńska Kamieniecką, Urszula Dobesz); Polsko-niemiecki tandem językowy. Zadania i wskazówki dla początkujących (2005) (z Susanne Klingborn); Polnisch ? Aber gern! : Sprechen, Schreiben und Hörverstehen : Übungsheft - Stufe B1 = Polski ? Bardzo chętnie ! (2007) (z Urszulą Dobesz); Co warto wiedzieć : poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie (2010) (z: Anną Dąbrowską, Urszulą Dobesz); ABC Polnisch: Lehrbuch, Arbeitsheft, Lehrerhandbuch (2009) (z U. Dobesz, M.Świątek, A. Żurek).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: