Biogramy członków

Kinga Górecka-Rokita

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Nauczanie Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Od 2006 do 2008 roku nauczyciel języka polskiego w Ryskiej Średniej Szkole Polskiej na Łotwie, gdzie współpracowała z Łotewskim Ministerstwem Edukacji tworząc państwowe egzaminy końcowe dla uczniów szkół polskich oraz programy nauczania j. polskiego (Certyfikat ISEC). W 2010 lektor Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego nad Bajkałem na Syberii (Rosja). Egzaminator maturalny. Od 2008 roku jako lektor języka polskiego pracuje w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie prowadzi również zajęcia ze słownictwa specjalistycznego, kursy programu Erasmus i szkoły letnie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: