Biogramy członków

Magdalena Bernat-Protaziuk

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów glottodydaktycznych w Polonicum w Warszawie. Od 2007 roku lektorka języka polskiego jako obcego w w Centrum Kształcenia Języka Polskiego w Warszawie, w Ambasadzie Amerykańskiej w Biurze Łącznikowym Europejskiego Dowództwa Sił Lądowych USA w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi regularne i intensywne kursy języka polskiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2011 roku związana ze Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w którym opracowuje autorskie programy nauczania intensywnych kursów języka polskiego z elementami słownictwa specjalistycznego, programy lektoratów ogólnotechnicznych, autorskie egzaminy B2 i prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest także założycielką i dyrektorem Centrum Edukacji RYM I RYTM zajmującego się organizacją zajęć dodatkowych i imprez edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym popularyzujących polską kulturę i tradycję wśród obcokrajowców.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: