Biogramy członków

dr Mirosława Magajewska

Starszy wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Polonistka i italianistka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego jako obcego prowadząc kursy grupowe, indywidualne i kursy języka specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. W latach 1993-1998 była zatrudniona jako wykładowca języka polskiego w Katedrze Języków Słowiańskich Uniwersytetu Padewskiego. Ukończyła studia glottodydaktyczne w zakresie nauczania języka włoskiego jako obcego na Uniwersytecie dla Cudzoziemców w Perugii (Włochy) oraz uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w Zakładzie Italianistyki i Rumunistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001-2004 była zatrudniona jako asystent w Zakładzie Italianistyki UMK w Toruniu, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa i praktycznej nauki języka włoskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Od 2011 roku współpracuje z Zakładem Italianistyki z Translatoryką UŁ, prowadząc zajęcia z językoznawstwa i translatoryki. Autorka artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki, programów nauczania i testów z języka polskiego i włoskiego. Współautorka podręcznika Od przypadka do przypadka. Przewodnik dla Cudzoziemców po fleksji imiennej języka polskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź, autorka podręcznika Linguaggio delle belle arti, del teatro e del cinema. Livello medio e avanzato, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2015. Interesuje się glottodydaktyką, językoznawstwem i językoznawstwem porównawczym, translatoryką, kulturą Włoch.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: