Biogramy członków

dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz

Literaturoznawca i dydaktyk literatury; profesor nadzwyczajny w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ.
Pracowała jako polonistka w szkole podstawowej i w liceum. Uczyła języka polskiego cudzoziemców w Polsce i na Węgrzech. Wykładała literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoL PAN.
Autorka książek: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka; Lekcje teatru; Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole; współautorka podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej: Barwy epok i Lustra świata. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Edukacja nauczycielska polonisty” (20 tomów, w tym m.in. Polonista w szkole; Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury; Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Szkolne spotkania z literaturą; Wartościowanie w edukacji polonistycznej; W trosce o dobrą edukację; Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności; Szkolna lektura bliżej teraźniejszości; Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej; Edukacja polonistyczna wobec Innego).
Kierownik projektów badawczych: międzynarodowego programu badawczego „European CLIL In Development A Primary Phase Consortium”; projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform”; ogólnopolskiego projektu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Część III obejmująca region III - województwa: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie”.
Inicjatorka i przewodnicząca Komitetu organizacyjnego I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie w 2013 r.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: