Biogramy członków

Edyta Nowosielska

Absolwentka Uniwersytety Jagiellońskiego, praca magisterska koncentrowała się na problemach przekładu w ujęciu kognitywnym. Obecnie doktorant PUNO w Londynie. W 2000 roku założyła pierwszą prywatną szkołę języka polskiego dla dorosłych w Londynie. Oprócz pracy w Polword, współpracowała z wieloma brytyjskimi i międzynarodowymi instytucjami, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony, czy Komisja Europejska oraz prowadziła kursy językowe na University College London, a od tego roku an Uniwersytecie w Cambridge. W roku 2012/2013 prowadziła kurs językowy na PON (Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie).
Bierze aktywny udział w życiu polonii brytyjskiej, pracując w Polskiej Szkole Sobotniej na Putney-Wimbldon i przygotuwując młodzież do angielskiej matury z j. polskiego (A-levels). Jej zainteresowania koncentrują się na nowych trendach w nauczaniu jpjo. Współpracuje z Callan Organization i zajmuje się przeniesieniem metody Callana do uczenia języka polskiego. Przygotowała i przeprowadziła pilotażowy kurs oparty na tej metodzie, a analiza metody Callana będzie tematem jej pracy doktorskiej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: