Biogramy członków

dr hab. Iwona Janowska

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych.
Jest autorką wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego oraz monografii Planowanie lekcji języka obcego (2010) i Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych (2011).
Uczestniczyła w tworzeniu standardów wymagań egzaminacyjnych i informatora nowej matury z języków obcych, prowadziła szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na studiach magisterskich i studiach podyplomowych. Prowadzi także warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.
Od 2009 roku jest sekretarzem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz egzaminatorem języka polskiego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: