Biogramy członków

mgr Edyta Gałat

Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a także doktorantka na Wydziale Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lektor języka polskiego od 1997, z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej związana od 2004 roku, gdzie pracuje jako wykładowca języka polskiego. Prowadzi zajęcia ze słownictwa specjalistycznego, kursy dla studentów różnych programów, np. programu Erasmus, lektoraty, a także koordynuje pracę lektorów. Jest współautorką kursu języka polskiego na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej, a także skryptów z materiałami przeznaczonymi na roczny kurs polskiego dla studentów MCK PK.
Współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UJ, a także krakowskimi prywatnymi szkołami językowymi.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: