Biogramy członków

Grzegorz Krajewski

Ukończył studia polonistyczne z elementami germanistyki, filologii klasycznej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, od 1993 asystent w Zakładzie Teorii Literatury UWr. i współpracownik Szkoły Języka Polskiego i Kultury UWr., 2001 doktorat w zakresie literaturoznawstwa, pracownik naukowy i dydaktyczny m.in. na UAM w Poznaniu i Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem, nauczyciel i licencjonowany egzaminator języka niemieckiego jako drugiego, od 2010 wykładowca języka polskiego oraz literatur południowo- i zachodniosłowiańskich na Uniwersytecie Alberta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. Dalsze informacje na stronie http://www.slavistik.uni-freiburg.de/seminar/mitarbeiter/krajewski/krajewski
Kontakt: grzegorz.krajewski@slavistik.uni-freiburg.de

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: