Biogramy członków

dr Beata Świerczewska

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim w 1999 roku, broniąc rozprawy zatytułowanej Monografia twórczości Andrzeja Pałosza, a następnie Podyplomowe Studia Translatorskie (2006 r.) oraz filologię angielską (2008), którą zwieńczyła praca magisterska o tytule: Short story techniques used in selected stories of Nadine Gordimer to uncover repressive politics of race and gender”. W październiku 2009 roku rozpoczęła pracę w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, ucząc języka angielskiego oraz polskiego jako obcego studentów z różnych zakątków świata. W roku 2013, na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc pracy zatytułowanej Flâneur oraz idea flânerie na przestrzeni dziejów – zarys problematyki. Książka, która jest pokłosiem tejże rozprawy, została oddana do druku – planowane wydanie: wrzesień/październik 2014 roku. 20. 09. 2013 r. uzyskała dyplom ukończenia intensywnego szkolenia metodycznego dla nauczycieli języka polskiego jako obcego w Krakowie. W sierpniu 2014 roku prowadziła intensywny Letni kurs języka polskiego jako obcego, ucząc liczną grupę Ukraińców w różnym wieku i na różnym poziomie znajomości języka.
Jest członkinią komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Język, kultura, komunikacja”, która odbędzie się 29. 09. 2014 r. w SJO Politechniki Opolskiej. Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się także translatoryką (tłumacząc literaturę anglojęzyczną), pracuje nad monografiami życia i twórczości Władysława Wężyka oraz opolskiego poety Andrzeja Pałosza.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: