Biogramy członków

mgr Karolina Pluskota

     Absolwentka filologii polskiej o specjalnościach językoznawczej i nauczycielskiej, a następnie studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu polskiego synchronicznego językoznawstwa strukturalnego pt. Opis fleksyjny i składniowy czasowników nieodmiennych przez osobę we współczesnym języku polskim. Żywo zainteresowana problemami fleksji i składni, a także kultury języka polskiego.
     Od 2007 r. pracuje w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, od 2012 r. jest jego kierownikiem. Prowadzi zajęcia na kursach języka polskiego w grupach o różnych poziomach zaawansowania. Interesuje się zarówno teorią, jak i praktyką glottodydaktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania gramatyki języka polskiego. Jest redaktorką dwóch tomów glottodydaktycznych zatytułowanych Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Toruń 2010, 2011). Zajmuje się organizacją różnego typu kursów języka polskiego dla obcokrajowców. Jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UMK.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: