Biogramy członków

dr hab. Piotr Garncarek

Jest adiunktem w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem w latach 2002 – 2004. Absolwent warszawskiej polonistyki. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Bristol”. Autor podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: Czas na czasownik (2002) i Nie licz na liczebnik (2009) oraz monografii: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (1997) i Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2006). Organizator międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej (2004), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2009), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2011) i redaktor odnośnych tomów pokonferencyjnych. Redaktor naczelny Kwartalnika POLONICUM. Pomysłodawca i założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. W latach 1998 – 2002 konsul i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku, gdzie założył pracownię polonistyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zajmuje się badaniami percepcji i przestrzeni kulturowej w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest koordynatorem naukowym Rządowego Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, prowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skierowanego do młodzieży białoruskiej, relegowanej z rodzimych uczelni. Uczestniczy w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych: „Młodzi naukowcy” oraz naboru na polskie uczelnie młodzieży z obszaru byłego Związku Radzieckiego, posiadającej polskie korzenie. Ekspert sieci Ceepus. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego, przy Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki. Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: