Biogramy członków

dr Agnieszka Rabiej

Dr Agnieszka Rabiej jest polonistką i adiunktem w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Doświadczenia zagraniczne zdobyła ucząc języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów MEN nad przygotowaniem podstawy programowej dla uczniów szkół polskich za granicą (2009). Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2012-2013 pełniła funkcję z-cy dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ. Od 2012 roku jest sekretarzem glottodydaktycznych studiów podyplomowych w Londynie („Nauczane Języka Polskiego i Kultury Polskiej Jako Drugich”), prowadzonych przez UJ i PUNO. Jej zainteresowania naukowe koncentrują wokół dydaktyki dwu- i wielojęzyczności dzieci i dorosłych. Jest autorką serii podręczników do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci Lubię polski! oraz programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Współredagowała Programy do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1-C2 (2011) oraz zbiór lekcji dla cudzoziemców na różnym poziomie zaawansowania językowego 40 koncepcji dobrych lekcji (2011). Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: