Biogramy członków

mgr Katarzyna Bytomska

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pierwsza z jej prac magisterskich dotyczyła toastu jako gatunku literackiego (głównie na przykładzie twórczości poetów międzywojnia), druga – funkcjonowania stereotypów antysemickich w powojennej Polsce. Od blisko piętnastu lat jest lektorką języka polskiego jako obcego, od września 2005 roku pracuje przede wszystkim za granicą - na Białoruskim Uniwersytecie Pedagogicznym im. Maksyma Tanka (2004-2005), Państwowym Uniwersytecie Białoruskim w Mińsku (2005-2007), Uniwersytecie w Belgradzie (2008-2011), a aktualnie na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym (od września 2012 roku). Lektorka języka polskiego w ramach kursów prowadzonych przez Instytut Polski w Mińsku oraz w Moskwie. Prowadziła również zajęcia w ramach wyjazdowych intensywnych szkół języka polskiego (Mołdawia) oraz warsztatów polonistycznych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Opublikowała szereg artykułów naukowych poświęconych dydaktyce języka polskiego jako obcego (m.in. na temat wykorzystania tekstów oryginalnych w procesie kształcenia sprawności pisania oraz glottodydaktycznych aspektów nauczania stylistyki języka polskiego), ale również literaturze faktu (elementy warsztatu reportera w „Pożegnaniu z Afryką”) czy kwestii żydowskiej (Ludwik Gumplowicz - Polak, Żyd, twórca europejskiej socjologii na wrogim tle swoich czasów). Współredagowała tom Archiwum Themersonów w Polsce, opublikowany w serii Biblioteki Fundacji „Pallas Silesia” Miscellanea, pod redakcją dr. hab. Dariusza Rotta. Interesuje się literaturą faktu - reportażem jako gatunkiem literackim i jego ewolucją, w tym szczególnie dorobkiem pisarskim i stylem narracji Hanny Krall.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: