Biogramy członków

dr Magdalena Kobus

Właścicielka Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców Polish Is My Love w Szczecinie, absolwentka filologii polskiej (czerwiec 2003) oraz studiów III stopnia w zakresie językoznawstwa (wrzesień 2013) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Języka polskiego jako obcego naucza od stycznia 2004 roku. W latach 2004-2013 współpracowała, jako lektorka i współorganizatorka paneli dyskusyjnych, ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczyła w 10 konferencjach naukowych i opublikowała 12 artykułów, z których większość dotyczy nauczania języka polskiego jako obcego. Wraz z J. Ignatowicz-Skowrońską zredagowała tom pokonferencyjny Glottodydaktyka Polonistyczna III (Szczecin 2013).
W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem językowego wizerunku Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego.
W 2015 roku obroniła pracę doktorską poświęconą językowemu wizerunkowi Polaków we współczesnych podręcznikach do nauczania jpjo.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: