Biogramy członków

prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Leksykologii i Semantyki. Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach - począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną. Autorka dwóch monografii: "Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie" oraz "Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie dawnej polszczyzny". Jest także współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich. Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie. Obecnie pełni obowiązki dyrektora Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Drugim, istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez Magdalenę Pastuchową jest glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998 -2003 nauczała języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: