Biogramy członków

mgr Joanna Zawadka

Doktorantka Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, polonistka – językoznawca, absolwentka studiów podyplomowych: Dydaktyka języka polskiego jako obcego (UW), Pomagisterskie Studium Logopedyczne (UW), Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej (UMCS). Od 2006 roku lektor języka polskiego jako obcego. Wśród jej licznych zainteresowań wskazać należy m.in. badania na temat błędów grafii w pracach pisemnych obcokrajowców oraz możliwości zastosowania komiksu na zajęciach z cudzoziemcami.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: