Biogramy członków

mgr Grzegorz Chruszczyński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 r. uczy języka polskiego jako obcego i prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM (od 2003 r.) oraz w prywatnych szkołach językowych w Poznaniu. Pracuje też jako lektor w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz prowadzi konwersatoria na Studiach Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w Poznaniu. Od 2006 r. współpracuje z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która w 2009 r. powołała go na członka Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów; jest autorem zadań i egzaminatorem. Ostatnio wśród jego zainteresowań i badań glottodydaktycznych można wyróżnić temat kompetencji interkulturowej oraz sposoby przedstawiania pewnych zagadnień najnowszej historii Polski na lektoracie języka polskiego. Zna język francuski i angielski. Poza glottodydaktyką i językami obcymi interesuje się filmem, teatrem, literaturą i architekturą. Uwielbia podróżować, chodzić po górach i tańczyć.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: