Biogramy członków

mgr Barbara Serafin

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Jędrzejko, rok 1997).
W latach 1996-2001 współpracowniczka Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowicach, specjalizowała się w nauczaniu grup na poziomie początkującym. W latach 2000-2001 członkini ministerialnej Grupy Roboczej ds. Testów Certyfikatowych.
Współautorka podręcznika "Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych" (wyd 1. Katowice 2001). jej zainteresowanie naukwe koncentrują się wokół problematyki językowznawstwa ogólnego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: