Biogramy członków

mgr Agnieszka Zawadzka

Absolwentka filologii germańskiej i niderlandzkiej Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Europejskich Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy), doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języków Słowiańskich Instytytu Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku.
Od 2003 roku lektorka języka polskiego jako obcego m.in. na Uniwersytecie w Lipsku (w Instytycie Slawistyki oraz w Centrum Języków Obcych), w Instytucie Polskim w Lipsku, na Uniwersytecie Ludowym (VHS) w Lipsku, w SJO EMPiK w Krakowie, na letnich kursach tandemowych PNWM dla nauczycieli i multiplikatorów wymiany polsko-niemieckiej, od 2012 roku na Uniwersytecie Ottona von Guerickego w Magdeburgu.
Zainteresowania naukowe: wielojęzyczność, transfer językowy i kulturowy, interkomprehensja, nauczanie i uczenie się języków tercjarnych, tandem językowy, polityka promocji języków.

Wybrane publikacje:
„Warum nicht Polnisch? Zur Notwendigkeit einer aktiveren Förderungspolitik für Polnisch als Fremdsprache an deutschen Schulen“. [w:] Mehlhorn, Grit (red.) (2010), Werbestrategien für Polnisch als Fremdsprache an deutschen Schulen. Hildesheim: Olms, s. 239-256.

„Transfer aus anderen Sprachen als Lernerleichterung? Zum (möglichen) Umgang mit sprachlichem Vorwissen im schulischen Unterricht Polnisch als dritte Fremdsprache“. [w:] Baur, Rupprecht S./Hufeisen, Britta (red.) (2011), „Vieles ist sehr ähnlich.“ Individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit als bildungspolitische Aufgabe. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, s. 7 -29.

„Zur Spezifik des Russischunterrichts als dritte und weitere Fremdsprache in der Schule“. [w:] Heyer, Christine/Mehlhorn, Grit (red.) (2011), Russisch und Mehrsprachigkeit. Lehren und Lernen von Russisch an deutschen Schulen in einem vereinten Europa. Tübingen: Stauffenburg, s. 69-90.

„Jak nauczać języka polskiego jako kolejnego języka obcego?” [w:] Skowronek, Bogusław (red.) (2012), (Nie)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 9-20.

„Interkomprehensja jako możliwość wzbogacenia tradycyjnej metodyki nauczania języka polskiego jako obcego”. [w:] Mazur, Jan/Małyska, Agata/Sobstyl, Katarzyna (red.) (2013), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, tom 2, s. 123-133.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: