Biogramy członków

dr Anna Żurek

     Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, lektor w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, logopeda ogólny, instruktor higieny i emisji głosu. Od 2008 roku członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i uczestniczka międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych.
     Od ponad pięciu lat współpracuje z Saksońską Agencją Oświatową w Görlitz. Stworzyła wraz z Urszulą Dobesz, Małgorzatą Pasieką i Magdaleną Świątek materiały do nauki języka polskiego pt. „ABC Polnisch” (tj. podręcznik, zeszyt ćwiczeń, podręcznik dla nauczyciela oraz trzy płyty z nagraniami) dla niemieckich uczniów w wieku gimnazjalnym (Wrocław 2009). W ramach polsko-niemieckiego projektu „Fachowa sieć współpracy nauczycieli: język, realioznawstwo i kompetencje interkulturalne w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w woj. lubuskim” (listopad 2011 – maj 2013), realizowanego przez SAO, zajmowała się koordynacją merytoryczną kursu języka polskiego jako obcego dla saksońskich nauczycieli.
     Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, pragmatyki międzyjęzykowej, komunikacji międzykulturowej oraz lingwistyki empirycznej. W 2008 roku opublikowała książkę pt. „Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane zagadnienia”, poświęconą etykietalnym zachowaniom osób uczących się języka polskiego jako obcego. Prowadzi badania empiryczne nad interjęzykiem cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, strategiami komunikacyjnymi dzieci oraz niepełną polsko-niemiecką dwujęzycznością (we współpracy z Uniwersytetem Alberta Ludwika we Fryburgu). Redaktor tomu „Język a Kultura” pt. Idiolekty w różnych sferach komunikacji (2011). Wspólnie z dr Katarzyną Stankiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego publikuje artykuły z pogranicza glottodydaktyki polonistycznej i edukacji międzykulturowej na temat treści kulturowych w programach do nauczania języka polskiego jako obcego, kształcenia międzykulturowego na kursie języka polskiego jako obcego, obrazu Polski i Polaków w serii podręczników do nauczania JPJO oraz ukrytego programu w nauczaniu polskiego i niemieckiego jako języków obcych.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: