Biogramy członków

dr Hanna Burkhardt

Doktor nauk humanistycznych. Studiowała rusycystykę na Uniwersytecie we Wrocławiu i slawistykę na Uniwersytecie w Leningradzie. W roku 1986 uzyskała stopień doktora za pracę pt. „Szyk wyrazów w zdaniach relatywnych w języku rosyjskim”. Od 1988 roku pracuje na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, zatrudniona jako pracownik naukowy w Instytucie Slawistyki na Katedrze Języków Zachodniosłowiańskich (Polonistyka). Prowadzi zajęcia z językoznawstwa polonistycznego i kontrastywnego oraz translatoryki. Autorka prac m. in. z zakresu synonimii leksykalnej, kolokacji, słownictwa religijnego i przekładu. Zainteresownia naukowe: semantyka kontrastywna, pragmatyka, metaleksykografia, morfologia, składnia, słowotwórstwo, translatoryka, język polski jako obcy.
Członkini Societas Jablonoviana e.V. (od 1989 r.), Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (od 1997 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1998 r.)

strona web: www.slawistik.hu-berlin.de/~hburkhardt/

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: