Biogramy członków

Ewa Lipińska

Adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Autorka i współautorka licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki, podręczników dla uczących się języka polskiego jako obcego, m.in.: Kiedyś wrócisz tu... (1997, wyd. dwuczęściowe 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (1999, wyd. II popr. i uzup. 2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (cz. I – 2009, cz. II – 2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani (2010) oraz monografii: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce – na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami (2013), Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, (2013).
Współredagowała m.in. Przewodnik po egzaminach certyfikatowych (2005) Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2 (2011).
Prowadzi liczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Polsce i za granicą.
W latach 2002 – 2009 pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych. W latach 2001 – 2011 była członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji.
Od 1997 jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Od 2002 roku należy do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: