Biogramy członków

dr Beata Kułak

     Językoznawca, w 1996 r. zatrudniona w Katedrze Języka Polskiego KUL, najpierw jako asystentka, od 2005 r. jako adiunkt. W roku akad. 2008/2009 objęła stanowisko lektora języka polskiego w Katedrze Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej KUL ukończyła, broniąc pracę magisterską na temat: „Nieodmienność i odmiana nazwisk i nazw miejscowości w języku polskim w Kanadzie”. Rozprawę doktorską pt. „Nieściągnięte i ściągnięte formy zaimków dzierżawczych mój, twój, swój w języku polskim” złożyła i obroniła w 2003 r.
     Od lat zajmuje się uczeniem języka polskiego cudzoziemców. Swoje doświadczenia glottodydaktyczne zdobywała, prowadząc od 1993 r. różnego typu zajęcia w Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL i w Studium Języka i Kultury Polskiej KUL. Przez ponad 11 lat uczyła języka polskiego kandydatów na studia ze Wschodu w ramach kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Prowadziła też warsztaty dla przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego, a w r. akad. 2006/2007 była współinicjatorką otwarcia na KUL specjalizacji glottodydaktycznej. W jej ramach odbywała zajęcia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego. Współautorka skryptu do nauki języka polskiego cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Obecnie opiekun praktyk glottodydaktycznych studentów z Polski, którzy biorą udział w programie Erasmus-praktyki.
     W latach 1997-2007 współpracowała z wydawnictwem Edycja św. Pawła, biorąc udział w pracach redakcyjnych nad przekładem Biblii na język polski.
Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Koło Współpracowników Komisji Języka Religijnego PAN, Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka polszczyzny, gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego, polski język biblijny.

Publikacje z zakresu glottodydaktyki:
Aspekt czasownika a frazeologia, w: Język polski. Historia – Współczesność, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. IV, Lublin 2003 (współautorstwo z A. Karolczuk).
O funkcjonalnym nauczaniu aspektu w języku polskim: wątpliwości, paradoksy, sposoby, w: Język. Literatura. Dydaktyka, red. R. Jagodzińska i A. Morawiec, t. 2, Łódź 2003 (współautorstwo z A. Karolczuk).
Nauczanie języka polskiego kandydatów na studia uniwersyteckie w Polsce (na przykładzie KUL), w: Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 24.-25. 04.2008 r. w Bańskiej Bystrzycy, red. G. Olchowa, Banska Bystrica 2009.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: