Biogramy członków

mgr Małgorzata Czubaszek

Doktorantka w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego i lektorka języka polskiego jako obcego. Pracę magisterską, której tematyka związana była z zagadnieniem zjawiska tabu („Wady, nałogi i przywary ludzkie jako sfera tabu językowego”), napisała pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Aldony Skudrzyk. Problematyka, którą zajmuje się obecnie, obejmuje w szczególności problemy glottodydaktyki i zjawiska politycznej poprawności, stąd tytuł rozprawy doktorskiej: „Polityczna poprawność a nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego”. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia związane z logopedią i stygmatyzacją, o czym traktowały napisane przez nią artykuły. Od 2010 r. jest związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, w której prowadziła zajęcia na różnych poziomach zaawansowania językowego studentów. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Prowadziła zajęcia lektoratowe w Kiszyniowie (Mołdawia) i Karagandzie (Kazachstan) podczas letnich szkół języka polskiego. Uczyła również języka polskiego na Węgrzech oraz prowadziła tam warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego (Budapeszt). Była lektorką Letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Przez pół roku (luty - lipiec 2013) pracowała w Polskiej Szkole im. T. Kościuszki w Londynie, ucząc języka polskiego jako obcego i drugiego oraz prowadząc warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Pisze artykuły dla kilku gazet polskich i angielskich wydawanych w Londynie.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: