Biogramy członków

dr Magdalena Krzyżostaniak

Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Dydaktyki Języków Hiszpańskiego i Portugalskiego. Doktorat (2006) z zakresu stosunków polsko-hiszpańskich w XIX wieku.
Od wielu lat jej zainteresowania koncentrują się wokół dwóch dużych bloków tematycznych: współczesnych problemów Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej oraz metodyki nauczania języków obcych (od 2009 roku zajmuje się kształceniem nauczycieli języka hiszpańskiego). Od 2003 roku systematycznie współpracuje ze Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, jest także członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Zajmuje się również tłumaczeniami z języków hiszpańskiego i portugalskiego. Autorka Słownika tematycznego hiszpańsko-polskiego (2005) oraz wielu artykułów o tematyce historycznej oraz glottodydaktycznej.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: