Biogramy członków

mgr Kinga Groszewska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Część studiów odbyła w Szwecji, w Instytucie Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego, gdzie miała także okazję odbyć staż w Szkolnym Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP oraz Instytucie Polskim. Już w czasie studiów polonistycznych zaczęła współpracować ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Po ukończeniu uniwersytetu wyjechała jako lektor języka polskiego do Rosji i podjęła pracę na Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym, prowadząc zajęcia dla tamtejszych studentów rusycystyki. Interesuje się literaturą rosyjską oraz związkami między językiem a kulturą.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: