Biogramy członków

dr Jagna Malejka

Od kwietnia 2011 r. pracuje jako profesor goszczony na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Miedzynarodowych (Tokyo University of Foreign Studies).
Zainteresowania naukowe: składnia współczesnego języka polskiego, glottodydaktyka. Studia magisterskie ukończyła w 2000 r., praca magisterska: Polskie zdania względne i pytajnozależne - podobieństwa i różnice. Rozprawę doktorską pt. Semantyczna i formalna struktura polskich zdań złożonych z ŻE i ŻEBY obroniła w 2005 r. W czasie pobytu na lektoracie w Chinach badała m.in. autostereotypy Chińczyków (Potomkowie smoka o sobie samych, czyli o autostereotypie Chińczyków, Postscriptum Polonistyczne 2008/1 (1)) oraz normy grzecznościowe w języku chińskim (Good morninig China, czyli o dzień dobry po chińsku i niektórych formach adresatywnych, przy współautorstwie Zhao Ganga, Postscriptum Polonistyczne 2010/2 (6)). Od sześciu lat aktywnie działa przy współpracy tzw. Polonistyk Trzech Krajów - Chiny, Korea, Japonia (redakcja tomu Spotkania Polonistyk Trzech Krajów - Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2010/2011, Pekin 2012.). Obecnie zajmuje się badaniem szyku wyrazów w języku polskim (Szyk wyrazów w języku polskim - problem nie tylko glottodydaktyczny w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów - Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2012/2013, Seul, s.231-239).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: