Biogramy członków

dr Liliana Madelska (wiceprezes)

Dr Liliana Madelska ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też obroniła doktorat z językoznawstwa, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała logopedię, nauczanie polskiego jako obcego oraz psychologię dzieci niedosłyszących. Uczyła języka polskiego studentów ze wszystkich kontynentów. Od dwudziestu lat pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, a jako logopeda opiekuje się polską szkołą w Wiedniu. Uczestniczy w pracach grupy ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. We współpracy z takimi organizacjami, jak ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w szkołach polskich za granicą.
Efektem współpracy ze szkołami polskimi za granicą są tablice Bliźniacze słowa oraz strona internetowa wymowapolska.pl, które pozwalają na testowanie i ćwiczenie percepcji oraz wymowy dzieci wielojęzycznych. Opracowany przez Lilianę Madelską komplet materiałów do ćwiczenia percepcji i wymowy Posłuchaj, jak mówię, na który składają się Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz, jest używany zarówno przez rodziców i logopedów w Polsce, jak i w wielu szkołach polskich za granicą.
Jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny lingwistyki. Jej podręcznik Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego (w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej) zachęca uczniów do samodzielnej pracy i do refleksji nad językiem, por. http://www.lilianamadelska.com

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: