Biogramy członków

dr Monika Krzempek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim i Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską zatytułowaną SMS – struktura i pragmatyka, a także rozprawę doktorską pod tytułem: Analiza semantyczna czeskich wykrzykników napisała pod naukowym kierunkiem prof. dr. hab. S. Gajdy.

Od września 2013 roku jest zatrudniona jako lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Wcześniej pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego (2005-07), była także lektorem języka polskiego Sekcji Filologii Polskiej Katedry slawistyki na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2007-2011). W roku 2012 została zatrudniona przez CNRS w Paryżu i pracowała jako lektor w międzynarodowym projekcie ORA (Open Research area in Europe), VILLA (Varieties of Initial Lerners in Language Acquisition). Współpracowała z zespołami badawczymi z Uniwersytetów: Paris 8, York, Cambridge, Nijmegen, Osnabruck, Pavii i Bergamo i nadal włącza się w analizy uzyskanych wyników badań. Od roku 2004 aktywnie współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, biorąc udział w Letnich szkołach języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. Uczy języka polskiego jako obcego w grupach o różnym poziomie zaawansowania, zwłaszcza specjalizuje się w nauczaniu grup zaawansowanych (B2-C2).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki kognitywnej, glottodydaktyki polonistycznej a także akwizycji języka. Jest współautorką podręcznika służącego do nauki języka polskiego dla Niemców, autorką kilku artykułów, a także redaktorem tomu pokonferencyjnego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: