Biogramy członków

dr hab. Przemysław Wacław Turek

Polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.

Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).

Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.

Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.

Członek Stowarzyszenia "Bristol" Poskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Jezyka Polskiego jako Obcego od 2003.

W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".

W latach 1985-86 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).

W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.

W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).

Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.

Autor lub współautor 4 pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Książki:
Jarosław Czerwieński [Wacław Przemysław Turek], Wincenty Zatorski [Adam Roliński], Byleś Polsko wolną była... Zbiór pieśni i piosenek polskich z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie do użytku domowego podanych, komentarzami historycznymi opatrzonych przez Jarosława Czerwieńskiego i Wincentego Zatorskiego. Wydanie nowe, uzupełnione i opatrzone przypisami źródłowymi – ukazuje się w 70.rocznicę odrodzenia niepodległego Państwa Polskiego, Kraków 1988 [drugi obieg wydawniczy].

Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Universitas, Kraków 2001

Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Janowskiej, Ewy Lipińskiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny, Przemysława Turka, Biblioteka „LingVariów”. Seria: Podręczniki. T. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011 (współautor i współredaktor)

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: