Biogramy członków

dr Maria Wacławek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską zatytułowaną „Łakomy kąsek” – frazeologia jako tworzywo sloganów reklamowych w prasie napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Jędrzejko. Z kolei rozprawę doktorską pt. (Auto)stereotyp DZIEWCZYNY i CHŁOPCA na podstawie współczesnych wypowiedzi młodzieży przygotowała pod opieką naukową prof. UŚ dr hab. Bernadety Niesporek Szamburskiej. Zainteresowania naukowe M. Wacławek koncentrują się wokół językowego obrazu świata, gender i stereotypów kulturowych. Zajmuje się również zagadnieniami szeroko rozumianej reklamy, języka perswazji, a także emisji głosu i reguł poprawnej wymowy. Od 2003 roku jest związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Prowadziła ćwiczenia z zakresu podstaw fonetyki i prawideł poprawnej wymowy na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Dwukrotnie uczyła języka polskiego w Kiszyniowie (Mołdawia) podczas letniej i zimowej szkoły języka polskiego. Prowadziła również warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Czkałowie w Kazachstanie oraz zajęcia gościnne z języka polskiego jako obcego w Niemczech (Berlin, Poczdam, Hale), w Gruzji (Tbilisi), we Francji (Tuluza) na Ukrainie (Lwów). W latach 2008-2012 pracowała jako lektor jpjo w Uniwersytecie Debreczyńskim na Węgrzech. Od roku akademickiego 2013/2014 pracuje w tym samym charakterze w Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia).

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: