Biogramy członków

dr Gabriela Olchowa

Polonista językoznawca z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2002 – 2007 lektor języka polskiego na Słowacji. Redaktor serii „Język Polski i Kultura” wydawanej na UMB w Bańskiej Bystrzycy. Autorka monografii Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań polskiego kaznodziei Szymona Starowolskiego. Redaktor tomu pokonferencyjnego pt. Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy. Prowadzi badania w ujęciu porównawczym z zakresu etykiety językowej i języka religii. Zajmuje się także glottodydaktyką, a zwłaszcza nauczaniem kompetencji socjokulturowej. Interesuje się również stosunkami polsko-słowackimi oraz krytyką przekładu. Od 2012 roku współprowadzi Centrum Języka i Kultury Polskiej działające przy Katedrze Języków Słowiańskich UBM w Bańskiej Bystrzycy.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: