Biogramy członków

mgr Anna Ikeda

Ukończyła filologię polską oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne na UMCS. W 2008 r. ukończyła na Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) dwuletnie studia badawcze na temat: Communicative problems of the Japanese learning Polish language. The guide for student of Polish Studies on TUFS. W trakcie studiów prowadziła zorganizowaną na TUFS w ramach grantu ministerialnego Klinikę wymowy dla studentów tokijskiej polonistyki. Od 2009 r. pracuje jako instruktor języka polskiego i kultury polskiej w Isaac Language Institute w Tokio. Od 2010 r. jako lektor języka polskiego prowadzi zajęcia z rozumienia ze słuchu na TUFS. Ponadto uczy języka polskiego w Szkole Polonijnej przy Ambasadzie RP w Tokio.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwujęzyczności polsko-japońskiej, problemów wymowy i percepcji osób wielojęzycznych, a także wokół zagadnień glottodydaktycznych.
Jest autorką podręcznika do nauki wymowy polskiej dla Japończyków Nie lubię igreka, czyli o trudnych głoskach w języku polskim, Seria podręczników językowych, Tokio 2008, (ISBN: 978-4-903386-06-5) oraz artykułów z zakresu logopedii, nauczania wymowy polskiej, dwujęzyczności. Brała udział w tworzeniu programu uniwersyteckiego e-Learning TUFS, opracowując materiały do interaktywnych ćwiczeń z j. polskiego (wymowa i rozumienie ze słuchu). W ramach promocji języka i kultury polskiej współpracowała z Ambasadą RP w Tokio, Tokyo Kokusai Metropolitan High School, Japan Foundation, Chihiro Art Museum Tokyo & Azumino.
W 2009 r. zdała państwowy egzamin z języka japońskiego, posiada Certificate of Japanese Language Proficiency Level 1 (C2). Zajmuje się także przekładami filmów.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: