Biogramy członków

mgr Ewa Węgrzak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Poznaniu (1988). Po ukończeniu studiów zatrudniona jako lektor w Studium Jezyka Polskiego dla Cudzoziemców UAM, gdzie pracuje do dziś jako starszy wykładowca. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach nauczania w ciągu roku akademickiego jak i na kursach letnich, ale najczęściej w grupach początkujących na kursach intensywnych. Od 2003 współpracuje z PKPZJPjO. Jest członkiem ZAZiE (pracuje w zespole słuchanie, bierze udział w egzaminach w kraju i za granicą, pełni funkcję audytora wewnętrznego). Członek BRISTOLU od 2012. Autorka kilku artykułów na tematy związane z glottodydaktyką. Obecnie pracuje nad porównaniem polskich testów certyfikatowych z czeskimi.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: