Biogramy członków

dr Maria Czempka-Wewióra

     Dr nauk humanistycznych, tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji Kategoria pamięci w języku i we współczesnej literaturze autobiograficznej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity na Uniwersytecie Śląskim. Stale współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, pracowała jako lektor języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie na Słowacji oraz na Uniwersytecie w Genui we Włoszech. Prowadziła zajęcia w ramach semestralnych kursów języka polskiego, intensywne szkoły języka polskiego w Mołdawii, kursy w ramach programu Erasmus, zajęcia dokształcające dla nauczycieli w Bułgarii oraz warsztaty polonistyczne w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej Cieszynie.
     W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone na Uniwersytecie Śląskim, a obecnie jest uczestnikiem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (Uniwersytet Śląski).
     Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień kręgu badań kognitywno-kulturowych, zajmuje się funkcjonowaniem ludzkiej pamięci, jej realizacji w tekście i w języku, a także zagadnieniami glottodydaktycznymi i nabywaniem mowy u dzieci.
     Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych, w tym kilka poświęconych zagadnieniu pamięci (Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury autobiograficznej, w: „Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Wspólnotowy język”, nr 2(17) 2011, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 55-66; Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej, w: „Folia Littereria Polonica”, red. B. Bogołębska, M. Woźniak-Łabieniec, 2011, t.14, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź, s. 192-204) oraz pracę służące nauce języka polskiego jako obcego (Czytaj po polsku. T. 6: Natasza Goerke: „Paralele” Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1), oprac. Maria Czempka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007). Opracowała zapis transkrypcyjny wybranej części słownictwa polskiego z zastosowaniem Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, który został wykorzystany w trzech słownikach: Słowniku kieszonkowym polsko-angielskim i angielsko-polskim, Wydawnictwo Larousse, Paryż 2007, Słowniku kieszonkowym francusko-polskim i polsko-francuskim, Wydawnictwo Larousse, Paryż 2007, Minisłowniku francusko-polskim i polsko-francuskim, Wydawnictwo Larousse, Paryż 2007. Jeszcze jako studentka w roku akademickim 2004/2005 otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce.
     Jest sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu. Interesuje się fotografią i muzyką.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34
Sekretariat:
tel. +48 (22) 625-42-53, +48 (22) 625-42-67
fax +48 (22) 625-75-23


Copyright © 2017 Stowarzyszenie „Bristol”
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Nawigacja strony:

 

Organizacyjne: